Đội ngũ chuyên gia khoa học

Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên (Institute of Natural Products ChemistryINPC), trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Vietnam Academy of Science and TechnologyVAST), là một viện nghiên cứu đầu ngành về Hóa học các Hợp chất thiên nhiên ở Việt Nam. Viện có đội ngũ đông đảo các nhà khoa học được đào tạo chuyên sâu ở trong và ngoài nước về các lĩnh vực khác nhau của Hóa học các Hợp chất thiên nhiên và Công nghệ Hóa học. 

Thông tin lý lịch khoa học cán bộ các phòng chuyên môn 

Trung tâm phát triển Công nghệ sạch và Vật liệu

» GĐ Trung tâm: PGS. TS. Phạm Thị Hồng Minh

» Email: minhhcsh@gmail.com

Phòng Hóa Sinh Hữu cơ

» Trưởng phòng: PGS. TS. Đoàn Lan Phương

» Email: doanlanphuong75@gmail.com

Phòng Hoạt chất Sinh học

» Trưởng phòng: PGS. TS. Nguyễn Mạnh Cường

» Email: nmcuong_inpc@yahoo.com.vn 

Phòng Sinh học thực nghiệm

» Trưởng phòng: TS. Đỗ Hữu Nghị

» Email: dohnghi@gmail.com

Phòng Tổng hợp hữu cơ

» Trưởng phòng: TS. Lưu Văn Chính

» Email: chinhluuvan@gmail.com

Phòng Phân tích Hóa học

» Trưởng phòng: TS. Nguyễn Phi Hùng

» Email: nguyenphihung1002@gmail.com

Phòng Hóa môi trường - CTC

» Trưởng phòng: PGS. TS. Lê Thị Phương Quỳnh

» Email: quynhltp@gmail.com

Phòng Hóa Dược

» Trưởng phòng: PGS. TS. Lê Minh Hà

» Email: halm2vn@gmail.com

Phòng Hóa sinh nông nghiệp và Tinh dầu

» Trưởng phòng: PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

» Email: nguyenthihongvan.inpc.vast@gmail.com

Phòng Công nghệ và Thiết bị hóa học

» Phụ trách phòng: ThS. Đặng Việt Anh

» Email: vietdangson@gmail.com

Phòng Công nghệ khai thác và chế biến tài nguyên thiên nhiên

» Trưởng phòng: TS. Chu Quang Truyền

» Email: quangtruyen69@gmail.com

Trung tâm Hóa thực vật và Công nghệ Nano Y Sinh

» Phó GĐ Trung tâm: TS. Phạm Minh Quân

» Email: pham-minh.quan@inpc.vast.vn

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển các sản phẩm thiên nhiên

» GĐ Trung tâm: TS. Trần Quốc Toàn

» Email: tranquoctoan2010@gmail.com

 

 

Bài viết liên quan