Đội ngũ chuyên gia khoa học

Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên (Institute of Natural Products ChemistryINPC), trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Vietnam Academy of Science and TechnologyVAST), là một viện nghiên cứu đầu ngành về Hóa học các Hợp chất thiên nhiên ở Việt Nam. Viện có đội ngũ đông đảo các nhà khoa học được đào tạo chuyên sâu ở trong và ngoài nước về các lĩnh vực khác nhau của Hóa học các Hợp chất thiên nhiên và Công nghệ Hóa học. 

Thông tin lý lịch khoa học cán bộ các phòng chuyên môn 

Trung tâm Ứng dụng Tin Hóa học và Y - Sinh - Dược

» GĐ Trung tâm: PGS. TS. Phạm Thị Hồng Minh

» Email: minhhcsh@gmail.com

Phòng Hóa Sinh Hữu cơ

» Trưởng phòng: PGS. TS. Đoàn Lan Phương

» Email: doanlanphuong75@gmail.com

Phòng Hoạt chất Sinh học và Phân tích hóa học

» Trưởng phòng: TS. Trần Thu Hường

» Email: madamhuongtran@gmail.com

Phòng Sinh học thực nghiệm

» Trưởng phòng: PGS. TS. Đỗ Hữu Nghị

» Email: dohnghi@gmail.com

Trung tâm Phát triển sản phẩm thiên nhiên và Công nghệ-Thiết bị

» GĐ Trung tâm: PGS. TS. Trần Quốc Toàn

» Email: tranquoctoan2010@gmail.com

Phòng Hóa sinh nông nghiệp và Tinh dầu

» Trưởng phòng: PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

» Email: nguyenthihongvan.inpc.vast@gmail.com

Phòng Khai thác tài nguyên thiên nhiên và Bảo vệ môi trường

» Trưởng phòng: PGS. TS. Lê Thị Phương Quỳnh

» Email: quynhltp@gmail.com

Phòng Hóa Dược và Tổng hợp hữu cơ

» Trưởng phòng: TS. Lưu Văn Chính

» Email: chinhluuvan@gmail.com

 

Bài viết liên quan