Lý lịch khoa học cán bộ phòng Hóa sinh nông nghiệp và Tinh dầu

LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ

PHÒNG HÓA SINH NÔNG NGHIỆP VÀ TINH DẦU

 

PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Thị Hồng Vân

Trưởng phòng

TS. NCVC. Cầm Thị Ính

Phó Trưởng phòng

TS. NCVC. Đinh Thị Thu Thủy

Phó trưởng phòng

TS. NCV. Trần Thị Tuyến

Cán bộ phòng

KS. Phạm Cao Bách

Cán bộ phòng

CN. NCV. Nguyễn Hồng Oanh

Cán bộ phòng

CN. NCV. Đoàn Kim Dung

Cán bộ phòng

CN. NCV. Nguyễn Thị Thùy Trang

Cán bộ phòng

Bài viết liên quan