Lý lịch khoa học cán bộ phòng Sinh học thực nghiệm

LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ

PHÒNG SINH HỌC THỰC NGHIỆM

 

PGS. TS. NCVCC. Đỗ Hữu Nghị

Phó Viện trưởng, Trưởng phòng

TS. NCVCC. Trần Thị Như Hằng

Phó trưởng phòng

GS. TS. NCVCC. Lê Mai Hương

Cán bộ phòng

TS. NCVC. Lê Hữu Cường

Cán bộ phòng

TS. NCVC. Trần Thị Hồng Hà

Cán bộ phòng

TS. NCV. Hoàng Kim Chi

Cán bộ phòng

TS. NCV. Nguyễn Đình Luyện

Cán bộ phòng

ThS. NCV. Bùi Anh Văn

Cán bộ phòng

CN. NCV. Nguyễn Tiến Quân

Cán bộ phòng

ThS. NCV. Đặng Thu Quỳnh

Cán bộ phòng

Bài viết liên quan