Lý lịch khoa học cán bộ phòng Hoạt chất sinh học và Phân tích hóa học

LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ

PHÒNG HOẠT CHẤT SINH HỌC VÀ PHÂN TÍCH HÓA HỌC

 

TS. NCVC. Nguyễn Phi Hùng

Trưởng phòng

TS. NCV. Trần Thu Hường

Phó Trưởng phòng

GS. TS. NCVCC. Nguyễn Mạnh Cường

Phó Chủ tịch HĐKH Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên

TS. NCVC. Phạm Ngọc Khanh

Cán bộ phòng

ThS. NCV. Vũ Thị Hà

Cán bộ phòng

ThS. NCV. Đỗ Thị Thúy

Cán bộ phòng

CN. NCV. Trịnh Thị Thu Hà

Cán bộ phòng

KS. Nguyễn Xuân Hà

Cán bộ phòng

CN. NCV. Vũ Thành Lộc

Cán bộ phòng

Bài viết liên quan