Thông tư liên tịch: 93/2006/TTLT BTC- BKHCN Ngày 04/10/2006 Thực hiện khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ

Thông tư liên tịch: 93/2006/TTLT BTC- BKHCN Ngày 04/10/2006 Thực hiện khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ

Bấm vào đường link sau đây để tải về tài liệu: Download tại đây