Thông tư liên tịch: 27/2015/TTLT-BTC-BKHCN Ngày 30/12/2015 Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư liên tịch: 27/2015/TTLT-BTC-BKHCN Ngày 30/12/2015 Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Bấm vào đường link sau đây để tải về tài liệu: Download tại đây