Thông tư liên tịch 121/2014/TTLT BTC-BKHCN Ngày 25/8/2014 Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên

Thông tư liên tịch 121/2014/TTLT BTC-BKHCN Ngày 25/8/2014 Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên

Bấm vào đường link sau đây để tải về tài liệu: Download tại đây