Nghị định: 115/2005/NĐ-CP Ngày 5/9/2005 Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Nghị định: 115/2005/NĐ-CP Ngày 5/9/2005 Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Bấm vào đường link sau đây để tải về tài liệu: Download tại đây