Thông báo về việc tổ chức Giải bóng đá Viện HLKHCNVN khu vực phía Bắc năm 2023 (Dự kiến)

THÔNG TIN GIẢI BÓNG ĐÁ VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM KHU VỰC PHÍA BẮC NĂM 2023

I. Đối tượng tham gia

Toàn thể cán bộ, CCVC và người lao động đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khu vực phía Bắc.

II. Thời gian, địa điểm thi đấu

Thời gian thi đấu: Dự kiến diễn ra từ 15 đến 20 ngày, bắt đầu từ ngày 06/04/2023.

Địa điểm : Sân bóng 361, số 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin chi tiết về giải đấu xem file đính kèm.