Thông báo về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở

Thông báo

Về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở

Kính gửi: Các tổ Công đoàn trực thuộc

Căn cứ Điều lệ, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; thực hiện chỉ đạo và phê duyệt của Ban thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, nhiệm kỳ 2023-2028;

Được sự đồng ý của Chi ủy và Lãnh đạo Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Ban chấp hành Công đoàn đã hoàn tất công tác chuẩn bị và quyết định tổ chức Đại hội Công đoàn Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thời gian: Từ 8h30, ngày 07 tháng 03 năm 2023 (Thứ Ba)

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Nhà 1H, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên.

Kính mời các đồng chí đoàn viên công đoàn Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên tham dự đầy đủ và đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo./.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

TM. BCH Công đoàn

Chủ tịch đã ký

Đỗ Hữu Nghị