Thông báo tổ chức chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Kính gửi các tổ Công đoàn trực thuộc,

Được sự đồng ý của LĐ Viện, Công đoàn Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên tổ chức chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 cho các nữ cán bộ trong đơn vị (Thông báo kèm theo). Đề nghị các đồng chí Tổ trưởng CĐ thông báo cho các công đoàn viên trong thành phần tham dự để buổi chào mừng được thành công tốt đẹp.

Trân trọng,

BCH Công đoàn Viện Hóa học các HTCN