Thành lập các Ban chuyên môn thuộc Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027

Căn cứ Điều lệ Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh; quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; Ban Thường vụ Đoàn Viện quyết định thành lập 04 Ban chuyên môn hoạt động và phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027. Các Ban chuyên môn làm việc dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Viện và trực tiếp là đồng chí Phan Kế Sơn - Bí thư Đoàn Viện.

Cụ thể:

1. Ban Tổ chức- Kiểm tra gồm 9 đồng chí. 
Trưởng ban: Đồng chí Phạm Thanh Đăng - Phó Bí thư Đoàn Viện 
Phó Trưởng ban: Đồng chí Hà Ngọc Anh - UVBTV Đoàn Viện 
                            Đồng chí Hoàng Quốc Nam - UVBTV Đoàn Viện 
2. Ban Tuyên giáo gồm 9 đồng chí
Trưởng ban: Đồng chí Hà Ngọc Anh _ UVBTV Đoàn Viện 
Phó Trưởng ban: Đồng chí Lại Quang Trung - UVBCH Đoàn Viện 
                            Đồng chí Võ Thị Thu Giang - UVBCH Đoàn Viện 
3. Ban Khoa học - Công nghệ gồm 9 đồng chí
Trưởng ban: Đồng chí Hoàng Quốc Nam _ UVBTV Đoàn Viện 
Phó Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Đình Trọng- UVBCH Đoàn Viện 
                            Đồng chí Trần Hữu Hưng - UVBCH Đoàn 
4. Ban Phong trào gồm 10 đồng chí
Trưởng ban: Đồng chí Đặng Quốc Đại _ Phó Bí thư Đoàn Viện 
Phó Trưởng ban: Đồng chí Võ Quỳnh Vinh - UVBCH Đoàn Viện 
                            Đồng chí Quách Tòng Hưng - UVBCH Đoàn Viện

(Quyết định từng Ban chuyên môn được gửi về các đơn vị theo đường văn thư)

Xin chúc các đồng chí nhận nhiệm vụ mới với nhiều thành công mới, chúc các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các phong trào thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam