Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2021

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam; ngày 24/11/2021, Đoàn Thanh niên Viện đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2021 cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt.
 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Sỹ Tùng, Ủy viên BTV Đảng ủy Viện Hàn lâm, Trưởng Ban Công tác đoàn thể, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm; đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan TW; đồng chí Nguyễn Ngọc Tùng, Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ cùng đông đảo cán bộ đoàn các cơ sở đoàn trực thuộc Viện Hàn lâm khu vực Hà Nội. Hội nghị kết nối trực tuyến với các điểm cầu cơ sở đoàn trực thuộc tại Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Huế, Nha Trang và Đà Lạt.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trình bày với chủ đề Định hướng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên trong tình hình mới và đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan TW hướng dẫn công tác tổ chức đại hội Đoàn các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan TW lần thứ IV và đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Đây là hội nghị có nội dung quan trọng, nhằm bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt, đặc biệt là công tác chuẩn bị đại hội đoàn các cấp năm 2022.

Trong khuôn khổ hội nghị, Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm KHCNVN đã trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan TW cho 05 tập thể và 07 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020”.

Trao Bằng khen cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020

Trao Bằng khen cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

Bài viết liên quan