Nữ cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệt tình tham gia hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2024

Hưởng ứng hoạt động do Công đoàn viên chức Việt Nam và Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát động, toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2024 nhằm lan tỏa vẻ đẹp Áo dài nơi công tác, sinh sống, khẳng định và tôn vinh vị thế, giá trị của Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam trong đời sống xã hội.

Nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện Hàn lâm mặc áo dài trong các ngày làm việc (từ ngày 01/3 đến ngày 08/3/2024) nhằm lan tỏa vẻ đẹp Áo dài tại nơi làm việc và nơi sinh sống.

Cổng TTĐT Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên xin gửi tới bạn đọc hình ảnh một số tập thể cán bộ nữ của Viện trong Tuần lễ Áo dài:

Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên

Viện Hóa học

Viện Địa chất và Địa vật lý biển

Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra

 Viện Kỹ thuật nhiệt đới

Ban Hợp tác quốc tế

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Trung tâm Thông tin – Tư liệu

Trường USTH

 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao

Viện Công nghệ sinh học

Trung tâm Tin học và Tính toán

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Viện Nghiên cứu hệ Gen

Viện Địa lý

Công ty TNHH một thành viên Ứng dụng và Công nghệ mới và Du lịch Newtatco

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam