Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Từ ngày 17-25/4/2023, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

Tham dự Khai mạc Lớp học, về phía Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có đồng chí Phạm Tuấn Huy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Vũ Đức Hoằng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm; về phía Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có đồng chí Võ Vương Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể; về phía Đảng ủy Bộ Y tế có đồng chí Nguyễn Thế Chương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy; về phía giảng viên của Lớp học có PGS.TS. Phạm Xuân Mỹ, Giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Ngô Văn Thạo, Nguyên Vụ trưởng Vụ giáo dục lý luận Ban Tuyên giáo Trung ương.

Năm 2023, Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú có 170 học viên và Lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới có 111 học viên.

Đồng chí Phạm Tuấn Huy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN phát biểu khai mạc Lớp học

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Tuấn Huy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN cho biết: Việc tổ chức lớp học dành cho đảng viên mới và quần chúng ưu tú là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tạo nguồn nhân lực cho công tác phát triển Đảng. Đồng chí cũng đề nghị các học viên chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của lớp học, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Trên cơ sở các nội dung được hướng dẫn tại lớp học, các học viên tích cực nghiên cứu tài liệu, viết bài thu hoạch, xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam