Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, kế hoạch triển khai năm 2022

Vào 16h00 thứ 5, ngày 20 tháng 01 năm 2022. BCH chi Đoàn Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, kế hoạch triển khai năm 2022. Tham dự hội nghị có PGS.TS. Phạm Thị Hồng Minh, Bí thư chi Bộ, Viện Trưởng Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên; TS. Cầm Thị Ính, phó chủ tịch Công đoàn Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên cùng hơn 20 đồng chí đoàn viên thanh niên và các bạn sinh viên tới từ các phòng chuyên môn của Viện.

Đại diện BCH chi Đoàn, Đồng chí Lê Xuân Duy, Bí thư chi Đoàn đã báo cáo tổng kết các hoạt động cũng như các kết quả mà đoàn thanh niên Viện đã đạt trong năm 2021; đề ra kế hoạch triển khai năm 2022.

PGS. TS. Phạm Thị Hồng Minh, Viện Trưởng Viện Hóa học các HCTN đã có những phát biểu ghi nhận những thành tích mà đoàn thanh niên đã đạt được; đồng thời có những chỉ đạo sâu sát, định hướng những hoạt động trọng tâm đối với đoàn thanh niên trong thời gian tới. Đồng chí Viện trưởng đề nghị đoàn thanh niên cần tổ chức nhiều hơn các hoạt động gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đoàn viên thanh niên.

Cầm Thị Ính, phó Chủ tịch công đoàn viện cũng đã có những ý kiến chia sẻ về vai trò của Công đoàn cũng như đoàn thanh niên trong các hoạt động của đơn vị. Công đoàn Viện luôn hỗ trợ, sát cánh và đồng hành cùng thanh niên để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ mà chi Ủy, Ban Lãnh Đạo Viện giao phó. Bên canh đó, là những ý kiến gợi mở, định hướng cho các hoạt động của đoàn thanh niên trong năm 2022.

Lắng nghe những ý kiển chỉ đạo, định hướng của Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Công đoàn, BCH chi Đoàn đã lĩnh hội, tiếp thu và đưa vào phương hướng hoạt động năm 2022 với mục tiêu các hoạt động phải thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả nhất.

Kết quả hoạt động của chi đoàn thanh niên Viện năm 2021 đã được Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ghi nhận và trao tặng giấy khen cấp Đoàn Viện Hàn lâm cho tập thể chi đoàn và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021.

Một số hình ảnh Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

Nguồn tin: Lê Xuân Duy - Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên

Bài viết liên quan