Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết việc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp

Chiều ngày 03/8/2023, Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Đoàn Viện) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết việc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn Viện, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đoàn Viện, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Viện. Đồng chí Phan Kế Sơn - Ủy viên BCH Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Viện chủ trì Hội nghị tại Hà Nội, kết nối các điểm cầu tại các cơ sở Đoàn trực thuộc tại Hải Phòng và khu vực phía Nam.

Các nội dung chính của Hội nghị gồm: Đồng chí Phạm Thanh Đăng, Phó Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm đại diện Ban thường vụ Đoàn báo cáo một số nội dung chính của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV và Đại hội Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027; đại diện một số cơ sở đoàn trực thuộc gồm: Chi đoàn Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Chi đoàn Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Chi đoàn Viện Công nghệ sinh học, Chi đoàn Viện Hải dương học, Chi đoàn Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Đoàn Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Chi đoàn Viện Khoa học vật liệu ứng dụng và Chi đoàn Viện Tài nguyên và Môi trường biển trình bày báo cáo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tại đơn vị.

Việc triển khai thực hiện quán triệt Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp là nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Đoàn, giúp cán bộ đoàn tiếp tục triển khai Kế hoạch, nhiệm vụ cơ bản của tổ chức đoàn cũng như giải pháp, kinh nghiệm cụ thể phù hợp với điều kiện của từng cơ sở đoàn.

 

 

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Chụp ảnh lưu niệm

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam