Thư mời đăng ký tham dự Hội thảo khoa học

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc TM số 2144/TM-ĐHTN-KH&QHQT Thư mời Đăng ký tham dự Hội thảo khoa học "Công bố khoa học và hợp tác với các đối tác - Đề xuất hợp tác triển khai các nhiệm vụ KHCN định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn 2030".

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan