Thông tin luận án Thạc sĩ Hoàng Thị Minh Nguyệt

Tên luận văn: Phân lập và đánh giá tác dụng gây độc một số dòng tế bào ung thư của các hợp chất prenyl xanthone từ  rễ cây Tai chua (Garcinia cowa Roxb.)
Chuyên ngành: Hóa Hữu cơ; Mã số: 8 44 01 14
Họ và tên học viên: Hoàng Thị Minh Nguyệt
Họ và tên cán bộ hướng dẫn 1: TS. Nguyễn Thị Kim An
Họ và tên cán bộ hướng dẫn 2: PGS. TS. Trần Thị Thu Thủy
Cơ sở đào tạo: Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Mẫu  rễ  cây Tai chua (Garcinia cowa Roxb.) được thu ở Ba Vì, Hà Nội vào tháng 7 năm 2020.

- Bằng cách kết hợp các phương pháp sắc ký cột thường và HPLC, bảy hợp chất prenyl xanthone đã được phân lập từ rễ cây Tai chua (Garcinia cowa Roxb.) mọc tại Việt Nam, bao gồm cowanin (G1), norcowanin (G2), cowanol (G3), garcicowanone I (G4), norcowanol A (G5), garcinol F (G6) và garcicowanone E (G7). Trong số đó hợp chất garcicowanone I (G4) là hợp chất mới. Các hợp chất norcowanol A (G5), và garcinol F (G6) cũng được phân lập lần đầu từ rễ cây Tai chua.

- Kết quả đánh giá hoạt tính gây độc tế bào trên các dòng tế bào ung thư đại tràng (HT-29 và HCT 116), ung thư buồng trứng (A2780) và ung thư buồng trứng kháng cisplatin (A2780cis) của các hợp chất G4-G7 cho thấy G4G6 thể hiện hoạt tính gây độc từ trung bình đến tương đối mạnh trên các dòng tế bào thử nghiệm. Đáng chú ý là G4G6 đều thể hiện hoạt tính gần như nhau trên hai dòng tế bào A2780 và A2780cis kháng cis-platin (IC50: 10,3 µM và 19,3 µM, của G4 và 15,3µM và 14,7 µM, của G6). Thử nghiệm chống tăng sinh ở các nồng độ khác nhau cho thấy hai hợp chất G4 G6 đều có độc tính và gây chết tế bào tại nồng độ cao (16-32 µM) trên các dòng tế bào thử nghiệm

Bài viết liên quan