Thông báo về việc kéo dài thời gian thu hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 62/TB-HVKHCN ngày 08 tháng 3 năm 2022 về việc kéo dài thời gian thu hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo kéo dài thời gian thu hồ sơ đến ngày 01/04/2022.

Mọi thông tin liên hệ:

Phòng Đào tạo, Học viện Khoa học và Công nghệ

 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

Tòa nha ươm tạo Công nghệ A28

 

18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243.2121286 / 0916467768

Học viện trân trọng thông báo ./.

Nguồn: Học viện Khoa học và Công nghệ

 

Bài viết liên quan