Thông báo tuyển dụng viên chức đối với trường hợp đặc biệt năm 2020

Căn cứ Công văn số 663/VHL – TCCB ngày 17/4/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020.

Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên tổ chức tuyển dụng viên chức đối với các trường hợp đặc biệt năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Nghiên cứu viên: 01

2. Điều kiện tuyển dụng:

1) Người có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển, đáp ứng được ngay yêu cầu tuyển dụng; có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự,được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2) Người tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào tạo: Hóa học.

3) Có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

3. Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định tại Thông tư 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y Tế do cơ quan y tế có thẩm quyền, được cấp chưa quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Lý lịch khoa học;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển về phẩm chất, chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); bản nhận xét và xác hận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị của người đó công tác;

4. Nội dung kiểm tra, sát hạch:

Hội đồng kiểm sa, sát hạc phỏng vấn trực tiếp người dự xét tuyển về độ hiểu biết chung, về trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

5. Kế hoạch xét tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 20/5/2020

- Thời gian tổ chức xét tuyển: Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên sẽ thông báo sau khi xét hồ sơ đăng ký dự tuyển

6. Nơi nhận hồ sơ:
Phòng Quản lý Tổng hợp – Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên
Nhà 1H, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 04.3756.6023

Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm ./.