Thông báo tuyển cán bộ Quản lý Truyền thông và Quan hệ Truyền thông tại Viện Phân tích Hệ thông ứng dụng quốc tế (IIASA)

Viện Phân tích hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA) xin thông báo cơ hội việc làm tại IIASA với vị trí là cán bộ Quản lý Truyền thông và Quan hệ Truyền thông như sau:

Quản lý Truyền thông và Quan hệ Truyền thông tại IIASA sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình và thực hiện các chiến lược truyền thông nhằm nâng cao tầm nhìn và danh tiếng của Viện. Ứng viên được tuyển sẽ hợp tác chặt chẽ với các Giám đốc điều hành cấp cao và tương tác với nhiều bên liên quan khác nhau để truyền đạt những thành tựu, kết quả nghiên cứu và sáng kiến chiến lược của Viện. Người đương nhiệm sẽ có cơ hội tạo ra tác động đáng kể đến danh tiếng của IIASA và các mối quan hệ với các bên liên quan. Ngoài ra, khả năng quản lý và cố vấn nhóm một cách hiệu quả sẽ là yếu tố không thể thiếu để đảm bảo thực hiện thành công các chiến dịch và dự án truyền thông. Tư duy chiến lược, tính sáng tạo và kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ sẽ rất cần thiết trong việc thúc đẩy các nỗ lực giao tiếp của Viện và đạt được các mục tiêu của tổ chức.

Yêu cầu trình độ, kinh nghiệm
- Trình độ học vấn: có bằng thạc sĩ hoặc tương đương về truyền thông, quan hệ công chúng, báo chí hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có thành tích về việc phát triển và thực hiện thành công các chiến lược truyền thông quốc tế và các chiến dịch quan hệ truyền thông.
- Thông thạo tiếng Anh với kỹ năng soạn thảo văn bản; có trình độ tiếng Đức làm việc tốt là một lợi thế…
- Thời hạn nhận hồ sơ: 21/4/2024

Để biết thêm thông tin tham khảo tại website: www.iiasa.at.

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam