Thông báo số 3 về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Số hoá trong nghiên cứu cơ bản & ứng dụng và công nghệ hoá học"

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Thông báo số 3 về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Số hoá trong nghiên cứu cơ bản & ứng dụng và công nghệ hoá học".

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan