Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị khoa học năm 2023 "30 năm Viện Địa lý: đổi mới và phát triển bền vững"

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Địa lý (1993-2023), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, dự kiến tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề "30 năm Viện Địa lý: đổi mới và phát triển bền vững" vào ngày 08 tháng 11 năm 2023.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan