Thông báo seminar với các nhà khoa học từ Đại học Nottingham, Malaysia

Kính gửi các các bộ Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên thông báo Seminar khoa học với các nhà khoa học đến từ Đại học Nottingham, Malaysia.

Thời gian 10h00 Thứ Hai, ngày 15/08/2022.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên.

Trân trọng kính mời các cán bộ quan tâm đến dự./.

Bài viết liên quan