Thông báo seminar "Giới thiệu về một số thiết bị khoa học và hệ thống sắc ký điều chế sử dụng trong phân lập và tinh chế các hợp chất thiên nhiên"

Kính gửi các các bộ Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên thông báo Seminar "Giới thiệu về một số thiết bị khoa học và hệ thống sắc ký điều chế sử dụng trong phân lập và tinh chế các hợp chất thiên nhiên".

Thời gian 14h30 ngày 09/08/2022;

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên;

Trân trọng kính mời các cán bộ quan tâm đến dự./.

Bài viết liên quan