Thông báo Hội thảo Ứng dụng dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao trong nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ tại Viện Hàn lâm

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc CV số 1148/VHL-ƯDTKCN về việc tổ chức Hội thảo “Ứng dụng dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao trong nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ tại Viện Hàn lâm”.

Thông tin về việc đăng ký tham dự Hội thảo gửi bản điện tử về Viện Hàn lâm qua Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, Email: udtkcn@vast.vn. Liên hệ CV. Doãn Thị Hiền Dung, ĐT: 098.675.5389 (trước 17h00 ngày 10/6/2022)

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng ./.

Bài viết liên quan