Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện của NCS Trần Thị Hoài Vân

Học viện Khoa học và Công nghệ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện cho Nghiên cứu sinh Trần Thị Hoài Vân:

Tên đề tài: Nghiên cứu hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài thực vật Việt Nam theo định hướng kháng chủng Vibrio parahaemolyticus và gây độc tế bào

Chuyên ngành: Hóa học các Hợp chất thiên nhiên (Mã số: 9 44 01 17)

Thầy hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Thị Hồng Minh và GS.TS. Phạm Quốc Long

Thời gian: 9h00 ngày 08/08/2023 (Thứ Ba)

Địa điểm: Phòng họp 1705, nhà A28 - Tòa nhà Ươm tạo và Công nghệ, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng kính mời các thầy cô, các nhà khoa học và các nghiên cứu sinh đến dự buổi bảo vệ nói trên và cho ý kiến đóng góp ./.

KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

 Nguyễn Thị Trung

Bài viết liên quan