Lý lịch khoa học - Nguyễn Hồng Oanh

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Nguyễn Hồng Oanh

Chức vụ: Cán bộ phòng

Học hàm, học vị : Cử nhân, Nghiên cứu viên

Điện thoại: 0989592511

Email: oanhqn.95@gmail.com

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

  • Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của các loài thực vật ở Việt Nam, cụ thể: phân lập các hợp chất hữu cơ bằng các kỹ thuật sắc ký, xác định cấu trúc các hợp chất hữu cơ, các chất có hoạt tính.
  • Nghiên cứu, phân tích thành phần, hàm lượng và chất lượng (các chỉ tiêu hóa học và vật lý) của các tinh dầu và hương liệu Việt Nam và thế giới.

CÔNG BỐ 3 NĂM GẦN NHẤT

1. Nguyễn Mạnh Hiếu, Vũ Thị Nghiêm, Tống Quang Công, Trần Quốc Tiến, Nguyễn Hồng Oanh, Chu Thị Thu Hà (2021) Ảnh hưởng của chiếu sáng LED đa phổ lên sự sinh trưởng và phát triển của cây Húng quế (Ocimum basilicum L.) (2021) Advances in Applied and Engineering Physics VII, Hanoi– Vietnam, 313-319. ISBN: 978-604-357-080-9

Bài viết liên quan