Lý lịch khoa học - Nguyễn Thị Thùy Trang

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Trang

Chức vụ: Cán bộ phòng

Học hàm, học vị : Nghiên cứu viên

Điện thoại: 0355943086

Email: thuytrang600977@gmail.com

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

  • Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của các loài thực vật ở Việt Nam, cụ thể: phân lập các hợp chất hữu cơ bằng các kỹ thuật sắc ký, xác định cấu trúc các hợp chất hữu cơ, các chất có hoạt tính.
  • Nghiên cứu, phân tích thành phần, hàm lượng và chất lượng (các chỉ tiêu hóa học và vật lý) của các tinh dầu và hương liệu Việt Nam và thế giới.

CÔNG BỐ 3 NĂM GẦN NHẤT

 

Bài viết liên quan