Hội thảo Ứng dụng dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao trong nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngày 15/6/2022, được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Quyết định số 931/QĐ-VHL ngày 08/06/2022, Tổ Công tác xây dựng Đề án “Xây dựng trung tâm cấp quốc gia về lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” phối hợp cùng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Ứng dụng dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao trong nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam”.

Tham gia Hội thảo, về phía Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có: PGS.TS. Trần Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án; TS. Phạm Tuấn Huy - Phó Bí thư thường trực Đảng Ủy Viện Hàn lâm, Trưởng Ban kiểm tra; PGS.TS. Ngô Văn Thanh - Phó trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng Đề án; PGS.TS. Nguyễn Trường Thắng - Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin; PGS.TS. Nguyễn Đức Dũng - Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin; TS. Trần Quốc Cường - Phó Viện trưởng Viện Địa chất; TS. Vũ Anh Tuân – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia; GS.TS. Nguyễn Hoài Châu - Nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ Môi trường; PGS.TS. Lê Hải Khôi - Trường Đại học USTH; GS.TS. Phạm Quốc Long - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Hóa học Các hợp chất thiên nhiên; PGS.TS. Phạm Hồng Quang – Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Tin học và Tính toán; PGS.TS. Ngô Đức Thành - Đồng Trưởng khoa Vũ trụ & Ứng dụng, Trường Đại USTH; TS. Bùi Văn Ngọc - Viện Công nghệ Sinh học cùng nhiều lãnh đạo và chuyên gia khác. Về phía Văn phòng Chính phủ có: Ông Nguyễn Hữu Hải, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Mục tiêu của Hội thảo nhằm làm rõ các vấn đề sau: Thực trạng dữ liệu, khai thác dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao trong nghiên cứu khoa học cơ bản và triển khai ứng dụng tại các đơn vị; Tổng hợp về nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn và năng lực tính toán hiệu năng cao tại các đơn vị, bài toán liên ngành; Định hướng phát triển các mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết những vấn đề lớn mang tầm quốc gia ở quy mô liên cấp, liên ngành.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Trần Tuấn Anh cho biết: “Ngày 26/01/2021 Chính phủ đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (TTNT) đến năm 2030, trong đó giao nhiệm vụ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, xây dựng 01 trong 03 Trung tâm cấp quốc gia về lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao, cùng với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác xây dựng Đề án “Xây dựng trung tâm cấp quốc gia về lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” tại Quyết định số 1914/QĐ-VHL và Quyết định số 1915/QĐ-VHL ngày 15/11/2021. Nhiệm vụ xây dựng bản đề án Xây dựng trung tâm cấp quốc gia là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của Viện Hàn lâm, đòi hỏi sự hợp tác giúp đỡ, sự đóng góp của tất cả các đơn vị thành viên Viện Hàn lâm, sự ủng hộ, hợp tác và hỗ trợ của nhiều Bộ, Ban ngành có liên quan. Chỉ riêng trong Viện Hàn lâm, nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao để giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành và liên ngành là rất lớn, không chỉ ở quy mô Viện Hàn lâm mà còn ở quy mô liên vùng, quốc gia, cũng như những vấn đề khoa học và công nghệ quốc tế. Tôi mong muốn rằng Hội thảo này là một bước khởi đầu để các đơn vị trong Viện Hàn lâm chia sẻ những vấn đề khoa học, những bài toán chuyên ngành cần tới sự hỗ trợ của dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao, cũng như cùng nhau đề xuất ra các vấn đề liên ngành, đa ngành đòi hỏi sự hợp tác của nhiều viện nghiên cứu trong Viện Hàn lâm, của quốc gia cũng như quốc tế. Các chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu trong hội thảo, các ý kiến phát biểu tham luận và toạ đàm sẽ góp phần quan trọng trong việc hình thành nên Trung tâm quốc gia về dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao như chỉ đạo của Chính phủ”.

Ngoài các báo cáo, Hội thảo còn có phần tọa đàm được điều phối bởi PGS.TS. Lê Hải Khôi, cùng các chuyên gia: GS.TS Phạm Quốc Long, PGS.TS. Nguyễn Hồng Quang, PGS.TS. Ngô Đức Thành, PGS.TS. Nguyễn Trường Thắng. Nội dung tọa đàm là: Trao đổi về trực trạng, những khó khăn và thuận lợi trong lưu trữ, khai thác dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao tại các đơn vị nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và ứng dụng, triển khai công nghệ trong bối cảnh mới. Trao đổi về những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn về lưu trữ dữ liệu, tính toán hiệu năng cao. Thảo luận, đề xuất về những bài toán ứng dụng, phương pháp xây dựng nền tảng cho các bài toán cụ thể theo từng ngành khoa học. Thảo luận, đề xuất về mô hình và định hướng phát triển Trung tâm lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Thảo luận, đề xuất một số lĩnh vực sẽ được ưu tiên triển khai chuyển đổi số trong giai đoạn đến năm 2025. Tổng hợp, đánh giá nội dung các báo cáo tham luận đã trình bày trong Hội thảo.

Một số hình ảnh buổi Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Các chuyên gia tại Tọa đàm. Từ trái sang phải: PGS.TS. Phạm Hồng Quang; PGS.TS. Ngô Đức Thành; PGS.TS. Lê Hải Khôi; PGS.TS. Nguyễn Trường Thắng; GS.TS. Phạm Quốc Long

PGS.TS. Nguyễn Việt Dũng trình bày báo cáo đề dẫn tại Hội thảo

TS. Vũ Anh Tuân - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm vệ tinh Quốc gia trình bày báo cáo tại Hội thảo

TS. Trần Quốc Cường - Phó Viện trưởng Viện Địa chất trình bày báo cáo tại Hội thảo

PGS.TS. Phạm Hồng Quang - Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm Tin học và Tính toán phát biểu tại Hội thảo

TS. Bùi Văn Ngọc - Viện Công nghệ sinh học trình bày báo cáo tại Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Trung Minh - Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

GS.TS. Phạm Quốc Long - Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên phát biểu tại Hội thảo

ThS. Nguyễn Hữu Hải - Văn phòng Chính phủ phát biểu tại Hội thảo

PGS.TS. Lê Hải Khôi phát biểu tại Hội thảo

PGS.TS. Ngô Đức Thành (giữa) trao đổi tại Tọa đàm

PGS.TS. Ngô Văn Thanh phát biểu tại Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Đức Dũng - Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin trình bày báo cáo tại Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Trường Thắng - Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin

GS.TS. Nguyễn Hoài Châu trình bày báo cáo tại Hội thảo

GS.TS. Nguyễn Huy Hoàng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu hệ gen phát biểu tại Hội thảo

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bài viết liên quan