Hội thảo khoa học “Trung tâm lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao – Định hướng ứng dụng góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam”

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hiện nay, ngày 26/01/2021 Chỉnh phủ đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (TTNT) đến năm 2030. Bản chiến lược đặt ra một số mục tiêu cụ thể như đưa Việt Nam lên top 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN và nhóm 50 nước dẫn đầu trên thế giới về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng TTNT; xây dựng được 10 thương hiệu TTNT có uy tín trong khu vực, phát triển 03 trung tâm cấp quốc gia về lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao; kết nối với các hệ thống trung tâm dữ liệu, trung tâm tính toán hiệu năng cao trong nước tạo thành mạng lưới chia sẻ năng lực dữ liệu lớn và tính toán phục vụ TTNT.

Để đạt được các mục tiêu đề ra Chính phủ đã đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể giao cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện theo từng giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2030, trong đó Chính phủ giao nhiệm vụ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN) xây dựng 01 trong 03 trung tâm cấp quốc gia về lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao, tính toán đám mây, tính toán sương mù, cùng với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Viện Hàn lâm KHCNVN đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác xây dựng Đề án “Xây dựng trung tâm cấp quốc gia về lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN” tại Quyết định số 1914/QĐ-VHL và Quyết định số 1915/QĐ-VHL ngày 15/11/2021. Được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN, ngày 29/12/2022 Tổ Công tác xây dựng Đề án đã phối hợp cùng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Trung tâm lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao – Định hướng ứng dụng góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam”.

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Trần Tuấn Anh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án; ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ; ông Lý Hoàng Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao - Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Trần Hồng Sơn, Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông; các đại diện lãnh đạo của các Bộ, Ban, Ngành như Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường – Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng CNTT thống kê – Tổng Cục thống kê, trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Nghiên cứu kỹ thuật FPT, Học Viện Kỹ thuật quân sự, Trung tâm dữ liệu Viettel IDC,…

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, PGS.TS. Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng bản đề án “Xây dựng trung tâm cấp quốc gia về lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN” là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của Viện Hàn lâm KHCNVN, đòi hỏi sự hợp tác giúp đỡ, sự đóng góp của tất cả các đơn vị trong và ngoài Viện Hàn lâm, đặc biệt là sự ủng hộ, hợp tác của nhiều Bộ, Ban, Ngành có liên quan.

PGS.TS. Trần Tuấn Anh Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN phát biểu khai mạc tại Hội thảo

PGS.TS. Trần Tuấn Anh cho biết, Hội thảo này là diễn đàn để các Bộ, Ban, Ngành, các đơn vị nghiên cứu và đào tạo, các doanh nghiệp cùng nhau đánh giá, chia sẻ về: thực trạng, nhu cầu về lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng tại các Bộ, Ngành; mô hình hoạt động và phương án triển khai ứng dụng TTNT để giải quyết những vấn đề lớn tầm quốc gia, liên ngành, đa ngành; kinh nghiệm của các Bộ, Ban, Ngành, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước về xây dựng, vận hành và khai thác các nền tảng dịch vụ dữ liệu lớn, tính toán hiệu năng cao, nghiên cứu phát triển và ứng dụng TTNT; hợp tác xây dựng và chia sẻ khai thác nguồn lực giữa các khối (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Viện nghiên cứu, trường Đại học; tổ chức, doanh nghiệp) về các vấn đề liên quan.

PGS. TS. Trần Tuấn Anh tin tưởng Hội thảo này góp phần giúp Viện Hàn lâm KHCNVN có thể trình Chính phủ một Đề án xây dựng trung tâm cấp quốc gia về lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN, phù hợp với nhu cầu thực tế trong nước, có định hướng hoạt động hiệu quả, có khả năng giải quyết những bài toán tầm quốc gia liên ngành, đa ngành.

Ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính phát biểu tại Hội thảo

Đại diện Văn phòng Chính phủ, ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính nhấn mạnh, việc thành lập một trung tâm dữ liệu lớn về tính toán hiệu năng cao là việc làm rất cần thiết. Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của riêng Việt Nam mà còn của cả quốc tế. Vấn đề hiện nay của chúng ta là cần đẩy nhanh tiến độ, có sự tham gia vào cuộc của nhiều đơn vị khác nhau. Ông nhấn mạnh, 3 Trung tâm dữ liệu lớn của quốc gia phải có sự liên kết với nhau, có tầm nhìn nhất định để giải quyết các bài toán quốc gia gắn với vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với các kết quả đạt được của nhóm chuyên gia xây dựng Đề án, ông Ngô Hải Phan bày tỏ hy vọng nhóm chuyên gia xây dựng Đề án có thể trình Đề án sớm để Trung tâm dữ liệu lớn quốc gia có thể đi vào vận hành năm 2025.

Ông Lý Hoàng Tùng – Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ Cao phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, ông Lý Hoàng Tùng – Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ Cao cho biết, trong bối cảnh TTNT có sự phát triển vượt bậc và trở thành một  trong những công nghệ then chốt góp phần thay đổi sự phát triển kinh tế xã hội của  tất cả các quốc gia trên thế giới. Đảng và Chính phủ đã có nhiều chính sách phát  triển TTNT tại Việt Nam trong thời gian qua. Công nghệ TTNT đã ngày càng trở nên thiết yếu trong mọi mặt đời sống tại  Việt Nam, được ứng dụng mạnh mẽ, tích cực, nhất là trong các lĩnh vực như: ngân  hàng,  thương mại điện tử, đô thị thông minh, y tế - bảo hiểm, nông nghiệp thông  minh, bảo vệ môi trường... Ông đánh giá, hiện trạng phát triển TTNT của chúng ta còn hết sức khiêm tốn so với các nước phát triển trên thế giới. Theo Báo cáo "Chỉ số sẵn sàng AI của Chính phủ (Government AI  Readiness Index) năm 2022" do Oxford Insights (Vương quốc Anh) thực hiện, Việt Nam đứng thứ 55 trên thế giới và đứng thứ 6 trong ASEAN. Để tiếp tục duy trì sự phát triển trong thời gian tới Việt nam cần tiếp tục triển khai các nội dung và 05 định hướng của Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng TTNT đến năm 2030, bao gồm (Xây dựng hành lang pháp lý; xây dựng hạ tầng dữ liệu và tính toán; phát triển hệ sinh thái TTNT; thúc đẩy ứng dụng TTNT; thúc đẩy hợp tác quốc tế) và đặc biệt triển khai 05 đề án đã được Ban hành trong phụ lục của Chiến lược và một trong 5 đề án đó là xây dựng 03 trung tâm dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Viện Hàn lâm KHCNVN. Trong đó Viện Hàn lâm KHCNVN cần tập trung xây dựng trung tâm dữ liệu lớn phục vụ nghiên cứu phát triển, ứng dụng và triển khai công nghệ và phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội tại Việt Nam.  

Ông Trần Hồng Sơn, Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Trao đổi thảo luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng được nghe một số báo cáo tham luận với các chủ đề như: Chuyển đổi số trong y tế (bệnh án điện tử), ứng dụng TTNT trong hỗ trợ chuẩn đoán hình ảnh y tế; Chuyển đổi số và một số bài toán đặt ra đối với ngành tài nguyên và mô trường; Cơ sở dữ liệu mở: thực trạng và ảnh hưởng tới nghiên cứu phát triển AI,… đồng thời cùng nhau trao đổi, thảo luận và chia sẻ các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm đầu tư, sử dụng máy tính hiệu năng cao trong việc đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học trong nhiều lĩnh vực...

Kết thúc Hội thảo, PGS.TS. Trần Tuấn Anh trân trọng cám ơn tới toàn thể đại biểu tham dự, đồng thời nhấn mạnh mọi ý kiến tham luận tại Hội thảo sẽ góp phần giúp Viện Hàn lâm KHCNVN triển khai thành công nhiệm vụ xây dựng Trung tâm lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao phục vụ phát triển các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội tại Việt Nam.

Chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bài viết liên quan