Hội thảo Du học và Chương trình sàng lọc trước tuyển sinh của NAIST-DMS (Nhật Bản) năm 2022

Viện Khoa học và Công nghệ Nara (Nara Institure of Science and Technology - NAIST) sẽ tổ chức buổi Hội thảo du học dành cho các bạn sinh viên có mong muốn học tập tại NAIST dưới hình thức trực tuyến vào ngày 6/10/2022.

Phân viện Khoa học vât liệu (Division of Materials Science – DMS) - Viện Khoa học và Công nghệ Nara (Nara Institure of Science and Technology) sẽ tổ chức buổi Hội thảo du học dành cho các bạn sinh viên có mong muốn học tập tại NAIST dưới hình thức trực tuyến vào ngày 6/10/2022.  Tiếp đó, chương trình sàng lọc sinh viên cho năm học 2023 sẽ được diễn ra vào tháng 12/2022.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng xem xem các file đính kèm:
1. https://drive.google.com/file/d/1huRJwFnOu8r9WoyLGL3JvY1z23DqjE5r/view
2. https://docs.google.com/document/d/1LR2poO2NTxBrK6iUv7fxeilPSmJXCYyd/edit