Hội nghị Triển khai Quyết định, Kế hoạch, Đề cương và thống nhất lịch làm việc của Đoàn Kiểm tra 886 của Bộ Chính trị đối với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Sáng ngày 5/7/2023, Đoàn Kiểm tra 886 của Bộ Chính trị đến làm việc, triển khai Quyết định, Kế hoạch, Đề cương báo cáo và chương trình kiểm tra đối với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng chí GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự cùng Đoàn Kiểm tra 886 có đồng chí Phó Trưởng đoàn Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng các đồng chí thành viên Đoàn Kiểm tra 886, về phía Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có đồng chí GS.VS. Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng Ủy viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra 886 (bên tay phải) phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Đoàn Kiểm tra 886 và Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện đúng nội dung Quyết định, Kế hoạch, Đề cương báo cáo và chương trình kiểm tra về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã ban hành. Đồng chí nhấn mạnh 3 nội dung chính mà Đoàn Kiểm tra 886 triển khai gồm: kiểm tra việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết 26 về thực hiện công tác cán bộ; đối tượng kiểm tra đảm bảo tính toàn diện, bao phủ rộng; công tác tự kiểm tra, xây dựng báo cáo phải được chú trọng, đảm bảo đúng quy định, yêu cầu và tiến độ chung của Đoàn và Bộ Chính trị.

GS.VS. Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tiếp thu, đồng chí GS.VS. Châu Văn Minh cảm ơn đồng chí GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn Kiểm tra 886 đã đến làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về công tác quan trọng này, việc thành lập Đoàn Kiểm tra 886 của Bộ Chính trị và triển khai công tác kiểm tra đối với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị đối với Viện Hàn lâm nói riêng, đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ của Việt Nam nói chung, đây cũng là cơ hội để Đảng ủy Viện Hàn lâm tự kiểm tra, tự đánh giá, khắc phục khó khăn, kịp thời điều chỉnh về công tác cán bộ, góp phần thực hiện thành công Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và của Viện Hàn lâm. Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng và sẽ thực hiện nghiêm các nội dung trong Kế hoạch kiểm tra, phối hợp chặt với Đoàn Kiểm tra 886 để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bài viết liên quan