Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chiều 22/12/2023, Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Đảng bộ Văn phòng) đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024”. Đồng chí Lê Sỹ Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, Bí thư Đảng bộ Văn phòng, Chánh Văn phòng chủ trì Hội nghị, cùng với sự tham dự của các đồng chí trong BCH Đảng bộ Văn phòng, Chi ủy các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Văn phòng.

Hiện nay, Đảng bộ Văn phòng có 03 chi bộ trực thuộc với 38 đảng viên (35 đảng viên chính thức, 03 đảng viên dự bị). Báo cáo tổng kết năm 2023 nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Văn phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo lĩnh vực được giao; công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và tình hình chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng.

Thay mặt BCH Đảng bộ Văn phòng, đồng chí Chu Thị Hoài Thu - Phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng trình bày Báo cáo tổng kết năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Đảng bộ Văn phòng

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện, trong năm 2023, Đảng bộ Văn phòng tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất và tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động của Viện Hàn lâm và công tác điều hành của Lãnh đạo Viện; giữa Ban Chấp hành Đảng bộ và tập thể Lãnh đạo Văn phòng luôn có sự bàn bạc, thống nhất nội dung trước khi đưa ra quyết định. Với các thành tích đã đạt được, Đảng bộ Văn phòng đã vinh dự được Đảng ủy Viện Hàn lâm tặng Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023.

Hội nghị cũng thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như: Tiếp tục thực hiện tốt các công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ; Tổ chức phổ biến, học tập, quán triệt và thông tin kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản hướng dẫn của các cấp ủy đảng tới từng chi bộ, đảng viên, viên chức và người lao động theo quy định; Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ đúng chế độ, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước; Tiếp tục bồi dưỡng, xem xét và hoàn thiện thủ tục kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú, giới thiệu chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị; chú trọng công tác nắm bắt tình hình chính trị nội bộ của Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc; Xây dựng Chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 theo quy định; Lãnh đạo Công đoàn Văn phòng và Chi đoàn Khối các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng đã tổ chức khen thưởng cho tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Tặng Giấy khen cho Chi bộ 1 đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2023

Tặng Giấy khen cho 06 đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023

Đồng chí Lê Sỹ Tùng - Bí thư Đảng bộ Văn phòng phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Sỹ Tùng - Bí thư Đảng bộ Văn phòng biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ trong thời gian qua đã luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện chuyên môn, nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đồng chí đề nghị các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục đoàn kết, cấp ủy các cấp phải hết sức linh hoạt, nhạy bén để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao góp phần vào thành công chung của Đảng bộ Văn phòng.

Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bài viết liên quan