Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 159-NQ/ĐUVHL ngày 06/7/2017 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngày 19/12/2022, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 159-NQ/ĐUVHL về đẩy mạnh công tác ứng dụng và triển khai công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030.

Theo đánh giá, 5 năm thực hiện Nghị quyết số 159-NQ/ĐUVHL, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống đảng cũng như chính quyền trong từng đơn vị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS. Chu Hoàng Hà - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Chủ trì Hội nghị khẳng định: “Viện Hàn lâm là một trung tâm khoa học và công nghệ hàng đầu của cả nước, nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, với tiềm lực nhân lực có trình độ chuyên môn cao, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại. Trong những năm gần đây, Viện Hàn lâm không chỉ dẫn đầu Việt Nam về số lượng công bố quốc tế, mà còn không ngừng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thể hiện qua sự tăng trưởng liên tục số bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích và nhiều sản phẩm đã được chuyển giao cho doanh nghiệp tạo nên Thương hiệu không chỉ trong giới nghiên cứu mà được xã hội biết đến. Nhằm đẩy mạnh công tác ứng dụng chuyển giao các kết quả khoa học vào thực tiễn, Đảng ủy Viện Hàn lâm đã ra Nghị quyết số 159-NQ/ĐUVHL ngày 06/7/2017 về việc đẩy mạnh công tác ứng dụng và triển khai công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030, cho đến nay, công tác này đã có nhiều chuyển biến tích cực và đã đưa ra các hướng đề tài dự án phù hợp từ chuyển giao kết quả nghiên cứu phục vụ công tác quản lý của bộ, ngành địa phương đến chuyển giao các sản phẩm cụ thể cho doanh nghiệp sản xuất hàng hóa… Bên cạnh đó, Viện đã tổ chức các khóa tập huấn (với nguồn kinh phí nội tại cũng như từ sự hợp tác quốc tế) nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của các nhà khoa học Viện Hàn lâm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và thương mại hóa kết quả khoa học”.

Các kết quả nổi bật có thể kể đến như:

- Mở ra các hướng nhiệm vụ mang tính ứng dụng cao và đang là các cơ chế được mang tính thử nghiệm đầu tiên của nước ta. Các chương trình này hỗ trợ nhà khoa học nghiên cứu giải quyết các vấn đề, thách thức của doanh nghiệp, bộ ngành địa phương.

- Tăng số lượng các văn bằng độc quyền sở hữu trí tuệ; theo thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ trong năm 2021, các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 63 bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích chiếm gần 20% thị phần về Sáng chế và Giải pháp hữu ích tại Việt Nam do người Việt Nam là chủ bằng.

- Đã chuyển giao 120 sản phẩm, công nghệ cho các doanh nghiệp, địa phương và hiện có gần hơn 250 công nghệ có thể giới thiệu với doanh nghiệp để chuyển giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai Nghị quyết 159-NQ/ĐUVHL còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, do việc tăng cường ứng dụng và thúc đẩy thương mại hoá tài sản trí tuệ của Viện còn gặp phải nhiều rào cản trong chính sách và thực tiễn triển khai.

Tại Hội nghị, sau phần trình bày báo cáo tổng kết của PGS.TS. Phan Tiến Dũng- Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, các đại biểu đã đóng góp ý kiến để tiếp tục làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết 159-NQ/ĐUVHL và đề xuất những giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 159-NQ/ĐUVHL trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, GS.TS. Chu Hoàng Hà đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Để việc thực hiện Nghị quyết 159-NQ/ĐUVHL thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần quán triệt và tập trung làm tốt các nội dung quan trọng, trong đó yếu tố then chốt là nâng cao nhận thức của lãnh đạo cấp ủy và thay đổi tư duy quản lý khoa học và công nghệ từ quản lý kết quả đầu vào bằng quản lý kết quả đầu ra trên cơ sở hiệu quả, tạo tác động.

 

 

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Chụp ảnh lưu niệm

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam