Hội nghị quốc tế về Toán rời rạc và Khoa học máy tính

Trong 2 ngày 1-2/12, tại Trường Đại học Đà Lạt, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Hội nghị quốc tế Toán rời rạc và Khoa học máy tính. Hội thảo do Trường Đại học Đà Lạt (DLU), Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Toán học quốc tế dưới sự bảo trợ của UNESCO (ICRTM), Viện Toán học (IMH) thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam (VAST), Mạng lưới Nghiên cứu quốc tế về Mô hình Toán học và Máy tính cho các Hệ thống phức tạp (UMMISCO), Viện Nghiên cứu vì sự phát triển (IRD), Cộng hoà Pháp, Trường Đại học Thuỷ lợi (TLU), Trường Đai học Bách Khoa Hà Nội (HUST), và Quỹ đổi mới sáng tạo VinGroup (VinIF) đồng tổ chức. Tham dự Hội nghị gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, nghiên cứu sinh, thạc sĩ và sinh viên từ 22 trường đại học, 01 Viện nghiên cứu, 01 đơn vị nghiên cứu quốc tế, và 03 doanh nghiệp trên cả nước.

Đại diện ban tổ chức cho biết, Toán rời rạc và Khoa học máy tính đóng vai trò quan trọng trong kỷ nguyên số. Hai lĩnh vực này là những công cụ quan trọng và thiết yếu trong hầu hết các ngành khoa học ứng dụng cũng như giải quyết rất nhiều vấn đề thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Chính vì vậy, tinh thần của Hội nghị Quốc tế về Toán rời rạc và Khoa học Máy tính năm 2022 là kết nối, củng cố và mở rộng mạng lưới các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực toán rời rạc và khoa học máy tính tại Việt Nam. Đây là diễn đàn để các nhà khoa học, nghiên cứu sinh và học viên cao học, sinh viên trao đổi ý tưởng và phương pháp, giới thiệu và thảo luận về các kết quả, hướng nghiên cứu về tổ hợp, lý thuyết đồ thị, khoa học máy tính và các vấn đề liên quan cả ở khía cạnh lý thuyết và ứng dụng thực tiễn. Diễn đàn hướng tới sự hình thành của các nhóm nghiên cứu mới cũng như sự kết nối giữa các nhóm nghiên cứu về các chủ đề này tại Việt Nam.

Hội thảo tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Lý thuyết đồ thị và mạng; các thuật toán tìm kiếm cộng đồng và khai phá các hệ thống phức tạp; các vấn đề về mô hình hoá và mô phỏng, các ứng dụng đa dạng trong khai phá dữ liệu các hệ thống, y học, dịch tễ cũng trong các hệ sinh thái và sinh học… Hội thảo gồm 05 báo cáo mời toàn thể và 23 báo cáo được chia thành 07 phiên làm việc. Đặc biệt, Hội thảo dành 01 phiên khoa học về Mô hình hoá tương tác để những người tham gia Hội thảo có thể trực tiếp tham gia và tương tác với các mô hình.

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bài viết liên quan