Hội nghị Quốc tế lần thứ 13 về Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Nông nghiệp Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APFITA 2022)

Kính gửi thủ trưởng các đơn vị thư mời: Hội nghị Quốc tế lần thứ 13 về Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Nông nghiệp Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APFITA 2022), 24-26/11/2022.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan