Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 13: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 26/6/2023, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) đã tổ chức “Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023”. Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì Hội nghị, cùng với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm.

Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2023 tiếp tục là năm khó khăn chung của đất nước; tuy nhiên với sự đồng lòng, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và lãnh đạo, cấp ủy các đơn vị trực thuộc, Viện Hàn lâm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và nhất trí các nội dung:

  • Thông qua cơ bản nội dung Báo cáo kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy Viện Hàn lâm.
  • Thông qua cơ bản nội dung Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm.
  • Thông qua cơ bản nội dung Nghị quyết về “Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thu hút cán bộ trẻ và nhóm nghiên cứu xuất sắc”;
  • Thông qua cơ bản nội dung Nghị quyết về “Tiếp tục đẩy mạnh chất lượng công tác quản lý tiềm lực khoa học, công nghệ tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam”.
  • Thông qua Kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  • Thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ mười ba.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm nhấn mạnh để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm mà Hội nghị đã xác định trong 6 tháng cuối năm 2023, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được phân công cần cụ thể hóa các nội dung công việc được giao, tăng cường kiểm tra, đôn đốc để triển khai thực hiện. Tập trung vào rà soát các nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan, đơn vị để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất; Tập trung chỉ đạo Đại hội Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho 03 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tục (2018-2023).

Trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Chụp ảnh lưu niệm

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bài viết liên quan