Học viện KH&CN thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
ĐỢT 1 NĂM 2022

Học viện Khoa học và Công nghệ (KHCN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1-2022 như sau:
1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển
a) Yêu cầu chung đối với người dự tuyển
- Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ngành phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương Bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ của Học viện;
- Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ;
- Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa;
- Có thư giới thiệu nhận xét, đánh giá phẩm chất, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã hoặc đang tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu;
- Có đủ sức khỏe để thực hiện quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ;
- Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc cơ sở đào tạo nơi người dự tuyển vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển NCS. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận thân nhân tốt, không có tiền án, tiền sự, hiện không vi phạm pháp luật; không trong thời gian bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;
- Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của Học viện (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).
b) Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:
- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng tiếng nước ngoài do một cơ sở đào tạo nước ngoài, do phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp. Văn bằng được công nhận theo Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/04/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
- Có một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hoặc các chứng chỉ tương đương khác theo Phụ lục 1-TS, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển (24 tháng kể từ ngày cấp).
c) Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Việt phải có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài và phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai như đối với người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ là công dân Việt Nam, trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.
d) Yêu cầu đối với người dự tuyển tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chất lượng quốc tế: Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành đạt loại giỏi trở lên phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển hoặc có bằng thạc sĩ phù hợp với ngành/chuyên ngành dự tuyển xếp hạng khá trở lên (điểm trung bình chung quá trình đào tạo thạc sĩ từ 6,5 trở lên theo hệ điểm 10 hoặc 2,5 trở lên theo hệ điểm 4) với các chuyên ngành ghi trong Phụ lục 1-TS.
2. Danh mục ngành trình độ đại học/thạc sĩ phù hợp đối với các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện
Có 48 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ và 39 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ theo chương trình chất lượng quốc tế (Phụ lục 2-TS).
3. Chỉ tiêu tuyển sinh, hình thức và thờı gıan đào tạo
a) Tổng số: 250 chỉ tiêu (Phụ lục 3-TS).
b) Hình thức và thời gian đào tạo:
- Hệ tập trung: Đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm, có bằng đại học là 4 năm
- Hệ không tập trung: Đối với người có bằng thạc sĩ là 4 năm.

4. Hồ sơ tuyển sinh: (các mẫu văn bản có thể tải về từ Cổng thông tin điện tử của Học viện Khoa học và Công nghệ: http://www.gust.edu.vn).
(1). Đơn đăng ký dự tuyển (Mẫu 1-TS); 
(2). Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương đối với người dự tuyển làm nghề tự do (Mẫu 2-TS) hoặc Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan đối với người dự tuyển là công chức, viên chức, hợp đồng lao động (Mẫu 3-TS) trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (01 bản gốc và 05 bản copy); 
(3). Công văn giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ của cơ quan quản lý nhân sự (đối với người dự tuyển là công chức, viên chức, hợp đồng lao động). 
(4). Có một trong các minh chứng sau: 
a) Luận văn thạc sĩ định hướng nghiên cứu đã được bảo vệ thành công (bản sao Quyết định thành lập hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, bản photo trang bìa, mục lục, trang đầu và trang cuối của luận văn thạc sĩ, Quyết định công nhận tốt nghiệp thạc sĩ); 
b) Bản sao ít nhất 01 bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; 
c) Bản xác nhận thâm niên công tác (tối thiểu 24 tháng) là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ (Mẫu 4-TS); 
(5). Giấy chứng nhận đủ sức khỏe của một bệnh viện đa khoa trong vòng 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển; 
(6). Bản sao có công chứng các văn bằng chứng chỉ sau; + Bằng tốt nghiệp và bảng điểm Thạc sĩ, Đại học (01 bản gốc và 05 bản copy); + Văn bằng/Chứng chỉ ngoại ngữ (01 bản gốc và 05 bản copy); 
(7). Thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học (Mẫu 5-TS);
(8). Dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa của thí sinh (01bản gốc và 05 bản copy, Mẫu 6-TS); 
(9). Lý lịch khoa học của người hướng dẫn dự kiến (Mẫu 7-TS) kèm các minh chứng theo quy định tại Phụ lục 5.(01 bản gốc và 05 bản copy); 
(10). Giấy chứng nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về các văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp (không yêu cầu đối với các văn bằng thuộc diện “Hiệp định công nhận tương đương về văn bằng giáo dục đại học”); (11). Các giấy tờ có giá trị pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu có).
5. Kế hoạch và phương thức tuyển sinh
- Thời gian xét tuyển dự kiến từ ngày: 01/4/2022 – 30/4/2022.
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
- Thời gian công bố kết quả xét tuyển và thời gian nhập học: 10/05/2022 - 16/05/2022.
6. Học phí, học bổng và các thông tin tài chính khác
a) Đào tạo trình độ Tiến sĩ chương trình thông thường:

- Phí dự tuyển: 1.500.000 đ/thí sinh
- Học phí đối với người dự tuyển là người Việt Nam: 21.000.000 VNĐ/ năm học
- Học phí đối với người dự tuyển là người nước ngoài: 34.000.000 VNĐ/ năm học
b) Đào tạo trình độ Tiến sĩ chương trình chất lượng quốc tế: khi tham gia chương trình này, NCS có cơ hội được nhận khoản hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu sinh xuất sắc với giá trị dự kiến 65 triệu đồng.
- Phí dự tuyển: 1.500.000 đ/thí sinh
- Học phí: 17.000.000 VNĐ/năm học
c) Nộp phí tuyển sinh: nộp theo hình thức chuyển khoản
Tên tài khoản: Học viện Khoa học và Công nghệ
Số TK: 11810000188189 Tại: BIDV chi nhánh Bắc Hà
Ghi rõ nội dung chuyển tiền: “Họ tên/Nộp phí dự tuyển NCS đợt 1-2022”
Mức học phí có thể được điều chỉnh theo lộ trình của Chính phủ về học phí.

7. Các thông tin liên hệ, hỗ trợ, tư vấn tuyển sinh:
a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 26/01/2022 đến hết 11/03/2022;
b) Địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển (bản cứng) theo hai hình thức:
+ Nộp trực tiếp tại Học viện KHCN và các cơ sở của Viện Hàn lâm KHCNVN tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Nha Trang, TP. Đà Lạt như trong Phụ lục 4-TS;
+ Gửi qua bưu điện theo địa chỉ: Học viện Khoa học và Công nghệ, Nhà A28, số Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Ghi rõ: “Hồ sơ dự tuyển NCS đợt 1-2022”.
c) Hình thức đăng ký dự tuyển: Các thí sinh cần đăng ký thông tin trực tuyến tại địa chỉ: http://www.gust.edu.vn trước 16 giờ 00 ngày 11/3/2022 và nộp bản cứng hồ sơ về Học viện KHCN trước hạn nhận hồ sơ nêu trên, mọi thông tin liên hệ tại nơi tiếp nhận hồ sơ và Cổng thông tin điện tử của Học viện Khoa học và Công nghệ hoặc CV. Nguyễn Thị Minh Tâm, ĐT: 02438689977, 0946082099. Chi tiết mẫu biểu đính kèm tải về tại đây.