Học bổng Chính phủ Úc nhập học năm 2025 bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 248/VHL-HTQT ngày 06/02/2024 về việc Học bổng Chính phủ Úc nhập học năm 2025 bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký.

Thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 01/02/2024 đến ngày 30/04/2024.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan