Đào tạo kiến thức về thương mại hóa kết quả nghiên cứu cho các học viên Chương trình LIF Global 2023

Từ ngày 20-23/3/2023, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (RAEng) tổ chức sự kiện về “Đào tạo kiến thức về thương mại hóa kết quả nghiên cứu cho các học viên Chương trình LIF Global 2023”. Tham dự sự kiện có TS. Lê Quỳnh Liên, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, TS. Nguyễn Hoàng Dương, Phó trưởng Ban Hợp tác quốc tế, bà Lisa Rose, Quản lý chương trình LIF, các cố vấn, giảng viên của Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh, cùng 05 học viên xuất sắc đến từ các trường Đại học, Viện nghiên cứu và Công ty Việt Nam gồm TS. Nguyễn Thị Minh Huyền – Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Ông Phạm Trí Nhựt – Đại học Nguyễn Tất Thành; TS. Hoàng Ngọc Nhung – Công ty Sắc Mộc Tinh; TS. Nguyễn Vân Trang – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; TS. Tống Tôn Kiên – Đại học Xây dựng.

Từ ngày 20-23/3/2023, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (RAEng) tổ chức sự kiện về “Đào tạo kiến thức về thương mại hóa kết quả nghiên cứu cho các học viên Chương trình LIF Global 2023”. Tham dự sự kiện có TS. Lê Quỳnh Liên, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, TS. Nguyễn Hoàng Dương, Phó trưởng Ban Hợp tác quốc tế, bà Lisa Rose, Quản lý chương trình LIF, các cố vấn, giảng viên của Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh, cùng 05 học viên xuất sắc đến từ các trường Đại học, Viện nghiên cứu và Công ty Việt Nam gồm TS. Nguyễn Thị Minh Huyền – Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Ông Phạm Trí Nhựt – Đại học Nguyễn Tất Thành; TS. Hoàng Ngọc Nhung – Công ty Sắc Mộc Tinh; TS. Nguyễn Vân Trang – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; TS. Tống Tôn Kiên – Đại học Xây dựng.

Trải qua khóa học 04 ngày tại Việt Nam, các học viên được tập trung tìm hiểu về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước như: những quy định, các thành phần trong hệ sinh thái, cách tiếp cận thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong bối cảnh Việt Nam. Ngoài ra, các học viên cũng được học và thực hành kỹ năng thuyết trình sản phẩm với nhà đầu tư. Từ đó các học viên tự xây dựng được mạng lưới nội bộ và kết nối với một số đối tác chính trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Một số hình ảnh hoạt động khác của sự kiện đào tạo 04 ngày tại Việt Nam:

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bài viết liên quan