Đánh giá luận văn Thạc sĩ học viên Vũ Thành Đạt

Ngày 17/05/2024, tại Học viện Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi đánh giá luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khoá 2022A (khoá 2022-2024), chuyên ngành: Hóa hữu cơ thuộc Khoa Hóa học. Mã số: 8 44 01 14.

  1. Học viên: Vũ Thành Đạt

Đề tài: “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng viêm của loài Cuồng Việt Nam (Aralia vietnamensis Ha)”

Người hướng dẫn: TS. Đỗ Tiến Lâm, Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm KHCNVN

Các thành viên trong hội đồng bao gồm:

PGS. TS. Phạm Thị Hồng Minh  – Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. Nguyễn Thị Mai – Phản biện 1

TS. Vũ Thị Thu Lê – Phản biện 2

TS. Phạm Ngọc Khanh - Ủy viên

TS. Nguyễn Lê Anh - Ủy viên, Thư ký hội đồng

Hội đồng đánh giá, kết luận cho luận văn thạc sĩ: 9,5 điểm

Các thành viên trong các hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về mặt nội dung cũng như hình thức cho luận văn; nêu nhiều câu hỏi kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của học viên.

Kết quả đánh giá chung: luận văn được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Trong quá trình học tập cũng như hoàn thành luận văn, Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của học viên, học viên đã vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

Bài viết liên quan