Đánh giá luận văn Thạc sĩ học viên Hoàng Thị Minh Nguyệt

Ngày 20/10/2023, tại Học viện Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi đánh giá luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khoá 2021B (khoá 2021-2023), chuyên ngành: Hóa hữu cơ thuộc Khoa Công nghệ hóa học. Mã số: 8 44 01 14.

  1. Học viên: Hoàng Thị Minh Nguyệt

Đề tài: “Phân lập và đánh giá tác dụng gây độc một số dòng tế bào ung thư của các hợp chất prenyl xanthone từ  rễ cây Tai chua (Garcinia cowa Roxb.)”

Người hướng dẫn 1: TS. Nguyễn Thị Kim An, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Người hướng dẫn 2: PGS. TS. Trần Thị Thu Thủy, Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm KHCNVN

Các thành viên trong hội đồng bao gồm:

PGS.TS. Đoàn Thị Mai Hương  – Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. Nguyễn Quang Tùng – Phản biện 1

TS. Nguyễn Thị Minh Hằng – Phản biện 2

TS. Trần Đức Đại - Ủy viên

TS. Trịnh Thị Thu Hương - Ủy viên, Thư ký hội đồng

Hội đồng đánh giá, kết luận cho luận văn thạc sĩ: 9,86 điểm

Các thành viên trong các hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về mặt nội dung cũng như hình thức cho luận văn; nêu nhiều câu hỏi kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của học viên.

Kết quả đánh giá chung: luận văn được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Trong quá trình học tập cũng như hoàn thành luận văn, Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của học viên, học viên đã vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

Bài viết liên quan