Đánh giá luận văn Thạc sĩ học viên Bùi Thị Thực

Ngày 15/05/2024, tại Học viện Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi đánh giá luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khoá 2022A (khoá 2022-2024), chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm thuộc Khoa Công nghệ Sinh học. Mã số: 8 42 01 14.

  1. Học viên: Bùi Thị Thực

Đề tài: “Tìm kiếm các chất có hoạt tính hạ đường huyết từ loài Râu dê (Aruncus dioicus) ở Việt Nam”

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Phi Hùng, Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm KHCNVN

Các thành viên trong hội đồng bao gồm:

GS. TS. Chu Hoàng Hà  – Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. Đỗ Thị Thảo – Phản biện 1

PGS. TS. Vũ Đình Hoàng – Phản biện 2

TS. Nguyễn Trung Nam - Ủy viên

TS. Đinh Thị Thu Hằng - Ủy viên, Thư ký hội đồng

Hội đồng đánh giá, kết luận cho luận văn thạc sĩ: 8,5 điểm

Các thành viên trong các hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về mặt nội dung cũng như hình thức cho luận văn; nêu nhiều câu hỏi kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của học viên.

Kết quả đánh giá chung: luận văn được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Trong quá trình học tập cũng như hoàn thành luận văn, Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của học viên, học viên đã vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

Bài viết liên quan