Đăng ký Hội thảo trực tuyến giới thiệu học bổng nghiên cứu Khoa học nữ

Kính gửi các đơn vị trực thuộc văn bản số 851/VHL-UDTKCN ngày 17/05/2021 của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam về việc đăng ký Hội thảo trực tuyến giới thiệu học bổng nghiên cứu khoa học nữ.
 
Các thông tin đăng ký online trước 12h00 ngày 19/05/2021.
 
Chi tiết thông báo và đường link đăng ký xin xem trong công văn đính kèm./.
 
Trân trọng!

Bài viết liên quan