Đăng ký giảng dạy các học phần của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Văn thư xin chuyển tiếp công văn số 279/ĐHKHCN ngày 20/07/2022 của Trường ĐH KHCN Hà Nội về việc đăng ký giảng dạy các học phần của Trường.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng ./.

Bài viết liên quan