Cử cán bộ ứng tuyển tham dự Hội nghị HOPE Meeting lần thứ 16 do JSPS tổ chức tại Nhật Bản

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 1450/VHL-HTQT ngày 24/06/2024 về việc Cử cán bộ ứng tuyển tham dự Hội nghị HOPE Meeting lần thứ 16 do JSPS tổ chức tại Nhật Bản.

Hồ sơ đăng ký tham dự Hội nghị gửi về phòng QLTH (đ/c Thuỷ) trước ngày 5/9/2024 để tổng hợp gửi VAST.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan