Cử cán bộ tham dự Hội thảo HOPE Meeting 13 tổ chức trực tuyến từ Nhật Bản

Kính gửi các đơn vị trực thuộc công văn số 1362/VHL-HTQT ngày 16/07/2021 về việc Cử cán bộ tham dự Hội thảo HOPE Meeting 13 tổ chức trực tuyến từ Nhật Bản.
 
Tiêu chuẩn, điều kiện tham dự, mẫu đơn đăng ký xem file đính kèm. Hồ sơ đăng ký gửi về phòng quản lý tổng hợp trước 10h00 ngày 30/08/2021 (đ/c Thuỷ) để tổng hợp gửi Viện Hàn lâm./.
 
Thông tin chi tiết xem file đính kèm.
 
Trân trọng!