Chương trình học bổng ASEAN India Research Training Fellowship (AIRTF)

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc CV số 2279/VHL-HTQT về việc Chương trình học bổng ASEAN India Research Training Fellowship (AIRTF).

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan